5 روش تشخیص کورین تقلبی از کورین اصل

با توجه به اینکه مواد اولیه اصلی سنگ کورین رزین و هیدروکسید آلومینیوم است اضافه کردن هر ماده دیگری موجب می گردد تا محصول را کورین تقلبی بنامیم. قبل از شروع این بحث شما باید با انواع سنگ کورین آشنا باشید. برخی سودجویان چه با واردات از کشور چین و یا راه اندازی کارگاه های…