سنگ مصنوعی کوارتز – سنگ کوارتز کابینت

سنگ کوارتز کابینت چیست ؟ امروزه استفاده از سنگ کوارتز کابینت در کنار سنگ کورین بسیار مورد پسند قرار گرفته است. 93% از صفحات کابینت سنگ مصنوعی کوارتز را سیلیس تشکیل می دهد.  این ماده یکی از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است. بنابراین با کمک تکنولوژی های پیشرفته ، خواص سیلیس به…