دوره آموزش کورین

در این دوره آموزش کورین که در 10 فصل ارائه می شود ، نصب و تعمیر صفحات کورین آموزش داده می شود. 1 – آماده سازی و اصول اولیه اجرای صفحه کورین در این بخش از دوره آموزش کورین به نکات مهم آماده سازی سطوح قبل از نصب می پردازیم. صفحات کورین ، لبه ،…